Implementacija je proces stavljanja u pogon softverskog rješenja. Iako navedene aktivnosti u praksi ne obavlja samo jedna tvrtka na istom projektu, u mogućnosti smo ih sve obaviti za vas.

Za vrijeme implementacije odvijaju se sljedeće funkcionalnosti:

Osiguravanje kvalitete projekata

Prije početka projekta implementacije i/ili podrške u radu potrebno je unutar tima dogovoriti mjere kvalitete, tj. način, trenutak i vrijednosti koje je potrebno zadovoljiti, a kako bi se projekt i/ili podrška smatrali kvalitetno isporučenima. Također je potrebno ustanoviti procedure za prijavu i praćenje popravaka nekvalitetnih ili nesukladnih procesa/dokumentacije koji se odvijaju unutar projekta, odnosno podrške.

Nadzor projekata

Pravilnim nadzorom projekta se na vrijeme uočavaju problemi koji se mogu pojaviti prilikom uvođenja rješenja i na taj način se projekt drži „pod nadzorom“ unutar terminskih, financijskih i funkcionalnih okvira.

Upravljanje projektima

Nakon ispravnog odabira rješenja za podršku poslovnih procesa, jedna od najvažnijih stvari je upravljanje projektima.

Kvalitetno upravljanje projektom je od presudne važnosti za uspjeh projekta. Voditelj projekta je osoba odgovorna za koordinaciju na projektu od njegovog početka do kraja. Voditelj raspoređuje i koordinira sve resurse na projektu što je osnova za poštivanje dogovorenih rokova i uspješnu realizaciju projekta.

ESKA voditelji projekata pomažu korisnicima i/ili partnerima u vođenju projekta prema zajedničkom cilju koji je korištenje novog rješenja u svakodnevnom radu.

Poslovni dizajn NAV i BC sustava

U poslovnom dizajnu sustava stvara se ”slika” funkcionalnog dizajna tj. objašnjava se kako će taj sustav izgledati i što će sve podržavati. Tu poslovni konzultanti rade specifikaciju funkcionalnosti koje sustav treba sadržavati kako bi podržao vaše poslovne procese i omogućio vam jednostavnije i brže poslovanje. Specifikacija poslovnog rješenja se tada predaje tehničkim konzultantima koji će razviti tehničko rješenje koje će funkcionirati na način na koji vama treba.

Tehnički dizajn NAV i BC sustava

Nakon izrade poslovnog dizajna sustava tehnički konzultanti stvaraju tehničko rješenje tj. kreću u dizajniranje sustava tako da podrži sve poslovne procese koji su podržani u specifikaciji funkcionalnosti sustava. Ovdje se razvija tehničko rješenje koje će dati sliku kako će taj sustav funkcionirati.

Instalacija NAV i BC sustava

Instalaciju sustava provodimo u skladu sa potrebama i karakteristikama korisničkog okruženja. Ovisno o verziji sustava, Microsoft Dynamics NAV podržava i centraliziranu i distribuiranu arhitekturu na raznim konfiguracijama Microsoftovog aplikacijskog složaja.

*Novije verzije MS Dynamics NAV sustava podržavaju troslojnu arhitekturu čime se pridonosi iskoristivosti procesa, većoj sigurnosti i omogućava lakšu instalaciju i održavanje sustava.

Kod same instalacije odabire se opcija koja najbolje odgovara željama korisnika te nakon što se aplikacija instalira ili postavi na ciljana računala radi se detaljna parametrizacija sustava.

Parametriziranje ponašanja NAV i BC sustava

Kako bi sustav svojim mogućnostima odgovarao pojedinim ulogama i procesima u vašoj tvrtki, njegovo se ponašanje može detaljno podesiti.

Osim što se mogu definirati različite razine pristupa sustavu, moguće je i stvoriti uloge koje će odgovarati vama i vašim zaposlenicima, rukovodeći o sigurnosti i jednostavnosti rada. Implikacije ovih mogućnosti su jasne; detaljnim parametriziranjem pomažete zaposlenima da bezbrižno rade svoj dio posla, ovisno o njihovoj poziciji.

Ostale parametrizacije se odnose na samo poslovanje. Naši savjetnici/konzultanti će u skladu s vašim poslovanjem provesti brižno konfiguriranje sustava kako bi u potpunosti odgovarao vašim poslovnim pravilima. Ovdje ćemo vam pomoći u izradi vaših dokumenata, obrazaca, izvještaja i općenito u konfiguriranju poslovne logike za vaše potrebe.

Prilagodba NAV I BC sustava

Ukoliko standardni dio podešavanja sustava (parametrizacija) nije dovoljan za pravilno postavljanje sustava, tada se ide u detaljniju prilagodbu NAV i BC sustava. Ovdje se NAV i BC dodatno razvijaju tj. programiraju kako bi se točno prilagodili zahtjevima korisnika te njegovom načinu poslovanja.

Integracija sustava (NAV-a i BC-a sa ostalim sustavima)

Ako u vašem poduzeću koristite i druge sustave, potrebno je paziti da se implementacijom NAV-a i BC-a ne oteža rad s njima i da se ni u jednom trenutku ne prekine protok informacija.

Zato je potrebno integrirati NAV i BC sa ostalim sustavima kako bi se svi poslovni procesi optimizirali i automatizirali koliko god je moguće. Time se ostvaruje cjelovito rješenje koje će vaš rad učiniti još jednostavnijim i bržim.

Školovanje – prilagođeno korisniku

Kako bi svojim novim klijentima olakšali korištenje MS Dynamics NAV sustava i Microsoft Dynamics 365 Business Centrala, nudimo usluge prilagođenog školovanja. Naši konzultanti vam stoje na raspolaganju kako bi pomogli u radu ciljanim zaposlenicima ili u obavljanju specifičnih aktivnosti u vašem poslovanju.

Testiranje

Kako bismo bili sigurni da je novo poslovno rješenje implementirano u skladu s potrebama korisnika, važno ga je testirati. Svaku postavu, prilagodbu sustava, interakciju sa drugim sustavima, kao i migraciju podataka treba testirati da bi se ustanovilo podržava li novi sustav vaše poslovne procese.

Vrlo je važno da u testiranju učestvuju i korisnik i naš tim, kako bi testiranje bilo što sličnije pravoj slici poslovanja korisnika.

Detaljnim i kvalitetnim testiranjem možemo na vrijeme otkriti i ukloniti eventualne greške u radu sustava te time osigurati nesmetan i zadovoljavajući početak rada.

Izrada vodiča za NAV i BC

Kako bismo kompletirali vašu edukaciju i omogućili vam dodatni izvor informacija o radu na Microsoft Dynamics NAV sustavu i Microsoft Dynamics 365 Business Centralu, predvidjeli smo ovu dodatnu opciju koja će vam biti od velike pomoći.

Ovo nisu standardne upute za korištenja sustava već detaljno napravljen vodič, posebno prilagođen vašim potrebama.

Migracija podataka

Migracija podataka znači ”prijenos” trenutnih podataka iz starog sustava u novi koji se implementira. Iako zvuči jednostavno ovaj proces zahtjeva stručnost implementatora kao i što kvalitetnije i potpune podatke od korisnika. Bitno je razlučiti koji podaci se prenose i gdje, količina i točnost istih, te isto tako identificirati koje povijesne podatke korisnik želi zadržati.

Nakon što se podaci prenesu u novi sustav važno je provesti testiranje kako bi se na vrijeme uočile eventualne greške u podacima i ispravnost prijenosa tih podataka. Ovaj proces se treba provesti stručno i pažljivo jer bez ispravnih podataka korisnik neće moći započeti rad na novom sustavu.

Migracija podataka je središnji informativni proces u osposobljavanju sustava za rad, a objedinjuje prijenos podataka iz drugih (ne)srodnih sustava u Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Prilikom migracije je potrebno voditi računa o različitim sustavima i metodama kojima su podaci bili pohranjeni. Sve to zahtjeva dodatne pripremne radnje kako bi se uskladili formati za transformaciju podataka.

Uoči svake migracije podataka potrebno je:

  • Identificirati podatke za prijenos
  • Definirati željeni format podataka
  • Odabrati i konfigurirati alat za prijenos
  • Validirati podatke
  • Testirati proces

Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central nude nekoliko mogućnosti integriranja sa sustavima, time i migraciju podataka iz i u njih. Uz standardne mogućnosti podatkovnih i XML portova, moguće je ostvariti i automatsko povezivanje sa Microsoftovima sustavima.

Podrška u radu (u okviru projekta)

Podrška u radu na projektima uključuje našu savjetodavnu ulogu kod vođenja i održavanja projekta, pomoć pri upravljanju i administraciji i radu sa projektnim timom, analizu životnog ciklusa čitavog projekta, te konzultacije i školovanja vezana uz projektni menadžment (PM).

Upgrade NAV sustava i BC-a na veću verziju

Budući da se promjene na tržištu kao i određene promjene zakonskih normi i propisa događaju, Microsoft i njegovi partneri konstantno ulažu svoje znanje i resurse u poboljšanje Microsoft Dynamics NAV-a i Microsoft Dynamics 365 Business Centrala. Kako tehnologija napreduje svakim danom sve više, od iznimne je važnosti da je poslovni sustav ”up-to-date” tj u koraku sa najnovijom tehnologijom kako bi mogao pratiti poslovanje tvrtke u sadašnjim okolnostima i time podržati i pospješiti njen rast.

Upravo iz tih razloga potrebno je nadograditi Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central na noviju i veću verziju kako bi vaše poslovanje moglo dodatno napredovati.

ESKA d.o.o. Selska cesta 217, Zagreb Tel.: +385 (1) 5630 180

Fax: +385 (1) 5630 199 E-mail: pitaj@eska.hr