Usluge koje nudimo partnerskim tvrtkama pokrivaju cijeli životni ciklus pretprodaje, prodaje, implementacije i podrške u radu poslovnog rješenja.

Usluge partnerima dijelimo ovisno o ERP aplikaciji koju partner prodaje, implementira i održava. Većina usluga je neovisna o samoj ERP aplikaciji, što je vidljivo iz narednih popisa.

ESKA usluge neovisne od poslovnog rješenja koje partner nudi ili će nuditi:

PRIPREMA IMPLEMENTACIJE

Snimke stanja

Odabir pravog rješenje

Planiranje projekata

Izrada tender dokumentacije

Optimizacija IT podrške procesima

Priprema projekata

IMPLEMENTACIJA

Osiguravanje kvalitete projekata

Nadzor projekata

Upravljanje projektima

Integracija sustava

ŠKOLOVANJE

Školovanje prema PMI standardima

ESKA usluge namijenjene korisnicima NAV i BC poslovnog rješenja su:

IMPLEMENTACIJA

Poslovni dizajn NAV i BC sustava

Tehnički dizajn NAV i BC sustava

Instalacija NAV i BC sustava

Parametriziranje ponašanja NAV i BC sustava

Prilagodba NAV i BC sustava

Integracija sustava (NAV i BC sa ostalim sustavima)

Školovanje – prilagođeno korisniku

Testiranje

Izrada prilagođenog vodiča za NAV i BC

Migracija podataka

Podrška u radu (u okviru projekta)

Upgrade NAV i BC sustava na veću verziju

ESKA d.o.o. Selska cesta 217, Zagreb Tel.: +385 (1) 5630 180

Fax: +385 (1) 5630 199 E-mail: pitaj@eska.hr