Ovisno o vašim potrebama i zahtjevima nudimo velik broj usluga koje pružamo pojedinačno ili u okviru projekta. Neke od navedenih usluga nisu i ne moraju biti dio Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central implementacije već ih zasebno nudimo korisnicima, partnerima i trećim osobama. Ovisno o vašim potrebama i pristupu projektu grupirali smo usluge u 6 kategorija zbog lakšeg pregleda.

ESKA d.o.o. Selska cesta 217, Zagreb Tel.: +385 (1) 5630 180

Fax: +385 (1) 5630 199 E-mail: pitaj@eska.hr