Budući da većinu usluga nudimo i trećim stranama, pod klijentima smatramo i korisnike poslovnih rješenja kao i partnerske tvrtke. Sve usluge nudimo našim korisnicima dok partnerima nudimo samo neke, ovisno o projektu, situaciji i ostalom.

Ovisno o vašoj ulozi slijedeće stranice objašnjavaju usluge koje su Vam dostupne:

Korisnici poslovnih rješenja

Partnerske tvrtke

ESKA d.o.o. Selska cesta 217, Zagreb Tel.: +385 (1) 5630 180

Fax: +385 (1) 5630 199 E-mail: pitaj@eska.hr