Usluge koje nudimo korisnicima pokrivaju cijeli životni ciklus implementacije i podrške u radu poslovnog rješenja.

Usluge korisnicima dijelimo ovisno o ERP aplikaciji koju korisnik koristi ili će koristiti. Većina usluga je neovisna o samoj ERP aplikaciji, što je vidljivo iz narednih popisa.

ESKA usluge neovisne od poslovnog rješenja korisnika su:

PRIPREMA IMPLEMENTACIJE

Snimke stanja

Odabir pravog rješenja

Planiranje projekata

Izrada tender dokumentacije

Optimizacija IT podrške procesima

Priprema projekata

IMPLEMENTACIJA

Osiguravanje kvalitete projekata

Nadzor projekata

Upravljanje projektima

Integracija sustava

ŠKOLOVANJE

Školovanje prema PMI standardima

ESKA usluge namijenjene korisnicima Navision i BC poslovnog rješenja su:

IMPLEMENTACIJA

Instalacija NAV i BC sustava

Parametriziranje ponašanja NAV i BC sustava

Prilagodba NAV i BC sustava

Integracija sustava (NAV i BC sa ostalim sustavima)

Školovanje – prilagođeno korisniku

Testiranje

Izrada prilagođenog vodiča za NAV i BC

Migracija podataka

Podrška u radu ( u okviru projekta)

Upgrade NAV i BC sustava na veću verziju

ODRŽAVANJE

Reaktivno održavanje

Preventivno održavanje

ŠKOLOVANJE

Standardno po ESKA programu

PRODAJA MICROSOFT LICENCI

ESKA d.o.o. Selska cesta 217, Zagreb Tel.: +385 (1) 5630 180

Fax: +385 (1) 5630 199 E-mail: pitaj@eska.hr